Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

Клучен збор:
Дата:
02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

      УРПбр.956/2014

 

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

На ден 02.05.2014 година со  почеток во 18:20 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП бр.956/2014 по тужбата на

 

 

Тужителот: Демократска партија на албанците

 

Тужен орган: ДИК

 


 Претседател на советот – судија Димитрула Апостоловска с.р.

 

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

     

     

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

На ден 02.05.2014 година со  почеток во 17:50 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметите :

 

УРП.бр.957/2014 во 17:50

УРП.бр.958/2014 во 18:00

УРП.бр.960/2014 во 18:10 

 

 

Тужителот: Демократска партија на албанците

 

Тужен орган: ДИК

 


 

 

  Претседател на совет – судија   Габријела Михајловска
02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

      УРПбр.955/2014

 

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

На ден 02.05.2014 година со почеток во 18:30 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП бр.955/2014 по тужбата на

 

 

Тужителот: Демократска партија на албанците

 

Тужен орган: ДИК

 


Претседател на советот – судија

Мустафа Шахини с.р

______________________

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.959/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 18,40 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.959/2014 по тужбата на

 

Тужителот: Демократска партија на Албанците

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Анета Џигерова  с.р

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.961/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 21:30 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.961/2014 по тужбата на

 

Тужителот: Коалиција ГРОМ

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Габријела Михајловска

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.964/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 22:20 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.964/2014 по тужбата на

 

Тужителот: Коалиција ГРОМ

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Мустафа Шахини

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.963/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 22:15 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.963/2014 по тужбата на

 

Тужителот:Коалиција ГРОМ

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Мустафа Шахини

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.962/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 22:30 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.962/2014 по тужбата на

 

Тужителот:Коалиција ГРОМ

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

Анета Џигерова

 

28.04.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е
 

Куќен ред на Управен суд донесен на 25.04.2014 година

 

Превземете го од овде Куќен ред

26.02.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е
 

 

12345678910...