Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
26.02.2014
   
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

Клучен збор:
Дата:
26.02.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е
 

 

02.12.2013   С О О П Ш Т Е Н И Е
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСПИТОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ
 
  • Закон за управните спорови – Службен весник на Република Македонија бр.62/06, бр.150/10 Одлука на Уставен суд од 13.02.2008 година објавена во Службен весник на Република Македонија бр.27/08, Одлука на Уставен суд од 16.09.2009 објавена во Службен весник на Република Македонија бр.117/09, Одлука на Уставен суд од 15.12.2010 година објавена во Службен весник на Република Македонија бр.171/10.
  • Закон за општата управна постапка – Службен весник на Република Македонија бр.38/05, бр.110/08, 51/11 и Одлука на Уставен суд од 10.09.2008 објавена во Службен весник на Република Македонија бр.118/08
  • Закон за судовите – Службен весник на Република Македонија бр.58/06, бр.35/08, бр. 150/10, Одлука на Уставен суд од 16.04.2008 година објавена во Службен весник на Република Македонија бр.61/08, Одлука на Уставен суд од 10.09.2008 година објавена во Службен весник на Република Македонија бр.118/08
  • Закон за судска служба – Службен весник на Република Македонија бр.98/08, бр.161/08, бр.6/09, бр.150/10, Одлука на Уставен суд од 29.04.2009 година објавена во Службен весник на Република Македонија бр.63/09, Одлука на Уставен суд од 23.12.2009 година објавена во Службен весник на Република Македонија бр.1/10
  • Судски Деловник – Службен весник на Република Македонија бр.66/2013
27.04.2013   С О О П Ш Т Е Н И Е

С О О П Ш Т Е Н И Е


Управниот суд закажува јавна седница по тужбата на тужителот Демократска унија за интеграција против Државната изборна комисија која ќе се одржи со почеток во 11:00 часот на ден 27.04.2013 година во судница број II .


УРП.бр. 669/13 во 11:00 часот                                          

                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                                              Исмета Амет

27.04.2013   С О О П Ш Т Е Н И Е

С О О П Ш Т Е Н И Е


Управниот суд закажува јавна седница по тужбата на тужителот Демократска унија за интеграција против Државната изборна комисија која ќе се одржи со почеток во 11:10 часот на ден 27.04.2013 година во судница број II .


УРП.бр. 667/13 во 11:10 часот                                          

                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                                              Ана Герасимовска

27.04.2013   С О О П Ш Т Е Н И Е

С О О П Ш Т Е Н И Е


Управниот суд закажува јавна седница по тужбите на тужителот Демократска унија за интеграција против Државната изборна комисија која ќе се одржи со почеток во 11:00 часот на ден 27.04.2013 година во судница број III.


УРП.бр. 668/13 во 11:00 часот

УРП.бр. 671/13 во 11:05 часот                                          

                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                                              Едита Насковска

27.04.2013   С О О П Ш Т Е Н И Е

С О О П Ш Т Е Н И Е


Управниот суд закажува јавна седница по тужбата на тужителот Демократска унија за интеграција против Државната изборна комисија која ќе се одржи со почеток во 11:15 часот на ден 27.04.2013 година во судница број III.


УРП.бр. 670/13 во 11:15 часот                                          

                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                              Билјана Никодиновска Петровска

16.04.2013   С О О П Ш Т Е Н И Е

                                            

                                             С О О П Ш Т Е Н И Е


Управниот суд закажува јавна седница по тужбите на тужителот Социјалдемократски сојуз на Македонија и други политички партии наведени во договорот за коалицирање против Државната изборна комисија која ќе се одржи со почеток во 11:00 часот на ден 16.04.2013 година во судница број III .


УРП.бр. 614/13 во 11:00 часот

УРП.бр. 616/13 во 11:05 часот

УРП.бр. 619/13 во 11:10 часот

УРП.бр. 626/13 во 11:15 часот

УРП.бр. 631/13 во 11:20 часот

УРП.бр. 637/13 во 11:25 часот
УРП.бр. 638/13 во 11:30часот
УРП.бр. 643/13 во 11:35 часот
УРП.бр. 652/13 во 11:40 часот
УРП.бр. 653/13 во 11:45 часот
УРП.бр. 661/13 во 11:50 часот
УРП.бр. 663/13 во 11:55 часот


                                        

 

                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                                         Едита Насковска

16.04.2013   С О О П Ш Т Е Н И Е

                                            

                                             С О О П Ш Т Е Н И Е


Управниот суд закажува јавна седница по тужбите на тужителот Социјалдемократски сојуз на Македонија и други политички партии наведени во договорот за коалицирање против Државната изборна комисија која ќе се одржи со почеток во 11:30 часот на ден 16.04.2013 година во судница број II .


УРП.бр. 628/13 во 11:30 часот

УРП.бр. 646/13 во 11:35 часот

УРП.бр. 630/13 во 11:40 часот

УРП.бр. 627/13 во 11:45 часот

УРП.бр. 659/13 во 11:50 часот

УРП.бр. 621/13 во 11:55 часот
УРП.бр. 664/13 во 12:00часот
УРП.бр. 656/13 во 12:05 часот
УРП.бр. 644/13 во 12:10 часот


                                          

                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                                          Ана Герасимовска

16.04.2013   С О О П Ш Т Е Н И Е

                                            

                                             С О О П Ш Т Е Н И Е


Управниот суд закажува јавна седница по тужбите на тужителот Социјалдемократски сојуз на Македонија и други политички партии наведени во договорот за коалицирање против Државната изборна комисија која ќе се одржи со почеток во 12:15 часот на ден 16.04.2013 година во судница број II .


УРП.бр. 641/13 во 12:15 часот

УРП.бр. 635/13 во 12:20 часот

УРП.бр. 606/13 во 12:25 часот

УРП.бр. 620/13 во 12:30 часот

УРП.бр. 645/13 во 12:35 часот

УРП.бр. 608/13 во 12:40 часот
УРП.бр. 632/13 во 12:45часот
УРП.бр. 636/13 во 12:50 часот
УРП.бр. 651/13 во 12:55 часот
УРП.бр. 623/13 во 13:00 часот
УРП.бр. 609/13 во 13:05 часот
УРП.бр. 625/13 во 13:10 часот
УРП.бр. 642/13 во 13:15 часот


                                          

                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                                          Лулзим Салиу

16.04.2013   С О О П Ш Т Е Н И Е

                                            

                                             С О О П Ш Т Е Н И Е


Управниот суд закажува јавна седница по тужбите на тужителот Социјалдемократски сојуз на Македонија и други политички партии наведени во договорот за коалицирање против Државната изборна комисија која ќе се одржи со почеток во 12:05 часот на ден 16.04.2013 година во судница број III .


УРП.бр. 624/13 во 12:05 часот

УРП.бр. 640/13 во 12:10 часот

УРП.бр. 612/13 во 12:15 часот

УРП.бр. 613/13 во 12:20 часот

УРП.бр. 615/13 во 12:25 часот

УРП.бр. 650/13 во 12:30 часот

УРП.бр. 639/13 во 12:35 часот
УРП.бр. 633/13 во 12:40часот
УРП.бр. 607/13 во 12:45 часот
УРП.бр. 610/13 во 12:50 часот
УРП.бр. 611/13 во 12:55 часот
УРП.бр. 617/13 во 13:00 часот
УРП.бр. 649/13 во 13:05 часот
УРП.бр. 605/13 во 13:10 часот 
УРП.бр. 655/13 во 13:15 часот
УРП.бр. 618/13 во 13:20 часот
УРП.бр. 622/13 во 13:25 часот
УРП.бр. 647/13 во 13:30 часот


                                          

                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                                          Исмета Амет

12345678910